Regels / richtlijnen van de onderlinge volleybal kompetitie OVK

 

·     Libero speler (verdedigende achterspeler) is toegestaan, mits van te voren met de tegenpartij en de scheidrechter overeengekomen. De libero moet wel herkenbaar zijn.

·     De bezoekende ploeg begint de serveren, de volgende sets om en om.

·     Opslag over de gehele achterlijn en eventuele 2e opslagpoging is toegestaan, tenzij bij de 1e opslagpoging de bal niet geraakt is.

·     De opslag mag via de netrand gespeeld worden, niet via de antenne.

·     Iedere scorende actie levert een punt op, ongeacht wel of geen opslag.

·     De bal mag door elk lichaamsdeel bespeeld worden, mits het contact kort is, niet voetballen (schoppen naar de bal). Dit ter beoordeling aan de scheidrechter.

·     De 1e opslagbal mag bovenhands gespeeld worden.

·     Iedere wedstrijd bestaat uit 7 sets: 7 sets van maximaal 25 punten (hoeft geen 2 punten verschil).

·      Spelers (sters) van een hoger spelend team kunnen niet invallen in een lager spelend team. In noodgevallen (en in overleg met de aanvoerder van de tegenstander) kan hiervan worden afgeweken. Dan nog zullen de spelers (sters) van het lager spelende team voorrang hebben bij de wedstrijden en niet als bankzitter kunnen fungeren.

·     De scheidsrechter kan niet tegelijkertijd coach zijn.

·     De commissie zal regelmatig tussenstanden op de website bekend maken.  Daartoe is het wenselijk om de wedstrijduitslagen regelmatig op te sturen naar het wedstrijdsecretariaat.

·     In alle niet voorziene gevallen beslist de commissie (vaak in overleg met de contactpersonen.)

 

 

Klik op deze link om terug te keren naar de site: http://ovk.ms11.net/index.htm  

Beschrijving verzending uitslagen m.i.v. Seizoen 2013-2014

 

De werkwijze met briefjes blijft grotendeels intact, er zijn gekleurde uitslagenbriefjes die worden ingevuld en ondertekend door de aanvoerders.

A.u.b. graag duidelijk invullen!

 

De briefjes worden door de thuisspelende aanvoerder meegenomen en hij bewaart ze.

 

Beide teams sturen vervolgens een mail met de uitslag naar het volgende mailadres:

 

         ovkuitslagen@hotmail.nl

 

In de mail wordt vermeld:

- de datum van de wedstrijd

- de poule waarin gespeeld wordt

- de naam van de uit- en thuisspelende teams

- de uitslag

 

Meer is niet nodig. Deze mail wordt binnen een week, nadat de wedstrijd heeft plaatsgevonden, verzonden.

 

De wedstrijdsecretaris verzamelt alle uitslagen. Zij checkt of beide uitslagen overeenkomen, en is dat het geval wordt de uitslag vermeld in het uitslagenoverzicht.

 

Indien de uitslagen niet overeenkomen, zal zij via de mail contact opnemen met de thuisspelende aanvoerder met het verzoek alsnog het briefje met de uitslagen op te sturen zodat de enige juiste uitslag geregistreerd kan worden.

 

Alle uitslagenbriefjes dienen aan het eind van het seizoen in één keer verzonden te worden aan de wedstrijdsecretaris:

 

         Nynke van Dijk

         Tiltsjedyk 19

         9031 XL Boksum

 

In geval er niet van beide teams een mail is binnengekomen maar wel van één zal deze als uitslag geregistreerd worden.

 

Ingeval er een ongelijke uitslag wordt doorgegeven door beide teams en het wedstrijdbriefje is zoekgeraakt zal de uitslag van het uitspelende team worden gehanteerd. 

Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het wedstrijdbriefje!

Klik op deze link om terug te keren naar de site: http://ovk.ms11.net/index.htm 

 

 

 

 

 

rmal" style="line-height: normal"> 

Versie 7-6-2010